XXXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (SH2011)

XXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej (SGW2011)

Sandomierz, 21-23 wrzesień 2011r.

Zarządzanie w gospodarce wodnej i współczesne problemy hydrauliki koryt otwartych na tle potencjalnych konfliktów związanych z wdrażaniem RDW a ochroną przed powodzią

Organizatorzy konferencji:

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy konferencji:

 • Sekcja Fizyki Wody oraz Sekcja Gospodarki Wodnej i Jakości Wód - Komitet Gospodarki Wodnej PAN
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Urząd Miasta Sandomierz
KONTAKT
SH2011
SGW2011
część programowa
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik Prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski
Dr inż. Tomasz Walczykiewicz
sprawy organizacyjne
Dr inż. Jacek Florek, Dr inż. Leszek Książek,
Dr inż. Andrzej Strużyński
Mgr inż. Ilona Biedroń
tel.: (012) 662-4172 tel.: (012) 63-98-222
fax: (012) 42-51-929
adres korespondencyjny
UR Kraków, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków IMGW-PIB O/Kraków, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
Komitet Organizacyjny w Sandomierzu
Dr Ewa Barbara Kondek - I Zastępca Burmistrza miasta Sandomierz

Język konferencji: polski

Do kogo jest adresowana SH2011 i SGW2011?

 • pracownicy uczelni i naukowych instytutów badawczych,
 • pracownicy administracji wodnej (RZGW, WZMIUW) i biur projektowych,
 • zainteresowani ww. problematyką.

Cel SH2011

prezentacja (upowszechnienie) wyników aktualnych prac badawczych z zakresu hydrauliki koryt otwartych (prace habilitacyjne, doktorskie itp.) oraz prowadzonych w Polsce i na świecie programów badawczych.

Tematyka SH2011

 • Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa w zlewniach rzek nizinnych i górskich.
 • Hydraulika koryt rzecznych w warunkach powodziowych.
 • Zastosowanie hydroinformatyki w inżynierii rzecznej.

Cel SGW2011

wymiana doświadczeń oraz doskonalenie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej oraz upowszechnianie wyników prac badawczych. W jej programie przewidziano wygłoszenie wykładów i referatów, jak również pozostawiono dużo czasu na dyskusje podsumowujące bloki tematyczne.

Tematyka SGW2011

zagadnienia związane z zarządzaniem w gospodarce wodnej na wszystkich szczeblach administracyjnych w dobie wdrażania unijnego prawa (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa) i intensyfikacji zdarzeń powodziowych.

     
29.09.2011 Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji: cz. 1cz. 2 Dostępny jest również materiał filmowy
     
15.09.2011 Komunikat nr 3 (program ramowy)  
     
14.09.2011 Wskazówki redakcyjne  
     
06.06.2011 Komunikat nr 1 Karta zgłoszeniowa

600zł uczestnictwo w konferencji + publikacja (w języku polskim 6pkt),

400zł dopłata za dodatkową publikację,

400zł opłata za udział z prezentacją bez publikacji.

na górę strony

©2009-2011 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki