Warsztaty hydromorfologiczne

Groń koło Białki Tatrzańskiej, 19-21 maja 2011r.

Ocena zrównoważonego stanu rzek i potoków

Organizatorzy warsztatów:

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aby umożliwić szerszy udział młodej kadrze naukowej, z uwagi na dofinansowanie ze strony Organizatorów, opłata za udział w warsztatach obniżona została do kwoty 400 zł.

Uprzejmie informujemy o ograniczonej liczbie miejsc!

     
10.03.2011 Komunikat nr 2 Karta zgłoszeniowa

©2009-2011 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki