XXXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (SH2014)

Zakopane, 26-29 maj 2014 r.

Problemy przyrodnicze i ich wpływ na hydraulikę koryt otwartych

Do kogo jest adresowana SH2014?

  • specjaliści z uczelni i naukowych instytutów badawczych,
  • pracownicy administracji wodnej (RZGW, WZMIUW) i biur projektowych,
  • zainteresowani ww. problematyką.

Cel SH2014

prezentacja (upowszechnienie) wyników aktualnych prac badawczych z zakresu hydrauliki koryt otwartych (prace habilitacyjne, doktorskie itp.) oraz prowadzonych w Polsce i na świecie programów badawczych.

Program SH2014

  • Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa w zlewniach rzek nizinnych i górskich.
  • Hydraulika koryt rzecznych w warunkach powodziowych.
  • Zastosowanie hydroinformatyki w inżynierii rzecznej.
  • Ekohydraulika i udrażnianie rzek.
Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich. W ramach Szkoły planowana jest wspólna wycieczka studialna: wizytacja zbiornika wodnego Czorsztyn-Niedzica/Oravska Mara (Słowacja).

Kontakt z organizatorami:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel.: 12 662-4172, 4023

Dr hab. inż. Leszek Książek - kierownik Szkoły,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik - opiekun naukowy,
Dr inż. Jacek Florek, dr inż. Mateusz Strutyński - sekretarz.

Kontakt e-mail

     
26.02.2014 Komunikat nr 1  
21.03.2014 Komunikat nr 2 [ Formularz rejestracji ]
06.05.2014 Program  
     

na górę strony

©2009-2011 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki