XXXV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki (OSH2016)

Krasiczyn, 9-12 maj 2016 r.

Współczesne problemy hydrauliki koryt otwartych

Do kogo jest adresowana OSH2016?

  • specjaliści z uczelni i naukowych instytutów badawczych,
  • pracownicy administracji wodnej (RZGW, WZMIUW) i biur projektowych,
  • zainteresowani ww. problematyką.

Cel OSH2016

prezentacja (upowszechnienie) wyników aktualnych prac badawczych z zakresu hydrauliki koryt otwartych (prace habilitacyjne, doktorskie itp.) oraz prowadzonych w Polsce i na świecie programów badawczych.

Program OSH2016

  • Hydraulika koryt rzecznych w warunkach powodziowych.
  • Wpływ retencji powodziowej zbiorników na transformację fali powodziowej, czas napełniania i opróżniania polderów, transformacja fali w kaskadzie zbiorników wielozadaniowych oraz w suchych zbiornikach.
  • Zastosowanie hydroinformatyki w inżynierii rzecznej.
  • Zmiany hydromorfologiczne koryt aluwialnych i żwirodennych w warunkach powodzi, wpływ zwiększonej pojemności korytowej na wielkość erozji i transportu rumowiska.
  • Ekohydraulika w warunkach gospodarczego wykorzystania rzek: udrażnianie rzek, przepławki, siedliska.
  • Zarządzania obszarami chronionymi w korytach rzecznych w warunkach powodziowych
Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich. W ramach Szkoły planowana jest wspólna wycieczka studialna: wizytacja przepławki dla ryb na rzece San w Przemyślu/zbiornika wodnego Solina.

Kontakt z organizatorami:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel.: 12 662-4172, 4023

Dr hab. inż. Leszek Książek - kierownik Szkoły,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik - opiekun naukowy,
Dr inż. Jacek Florek, dr inż. Mateusz Strutyński - sekretarz.

Kontakt e-mail

     
29.04.2016 Program konferencji  
04.04.2016 Komunikat nr 3 (Ważne zmiany!) [ Formularz rejestracji ]
11.12.2015 Komunikat nr 1  
     

na górę strony

©2009-2011 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki