Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska zarówno na studiach inżynierskich, jak i magisterskich.

Inżynieria Wodna i Sanitarna

 • Mechanika gruntów i geotechnika,
 • Konstrukcje i budowle ziemne,
 • Drogi rolnicze i leśne,
 • Budownictwo wodne
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Polityka wodna Unii Europejskiej
 • Fizyka
 • Studium zagrożenia prowodziowego

Inżynieria Ekologiczna

 • Mechanika gruntów i geotechnika,
 • Składowiska odpadów komunalnych
 • Naturalna regulacja rzek
 • Budownictwo wodne
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Fizyka

Infrastruktura Techniczna Obszarów Wiejskich

 • Mechanika gruntów i geotechnika,
 • Składowiska odpadów komunalnych
 • Konstrukcje i budowle ziemne,
 • Drogi rolnicze i leśne,
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Fizyka
 • Budownictwo wodne

Gospodarka i Inżynieria Wodna

 • Mechanika gruntów i geotechnika,
 • Konstrukcje i budowle ziemne,
 • Drogi rolnicze i leśne,
 • Planowanie w gospodarce wodnej
 • Inżynieria rzeczna
 • Budownictwo wodne
 • Mechanika płynów
 • Termodynamika techniczna
 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Polityka wodna Unii Europejskiej
 • Fizyka
 • Planowanie w gospodarce wodnej

Przedmioty do wyboru

 • Fundamentowanie,
 • Wykopy budowlane i ich zabezpieczenia
 • Auto-Cad 3D w projektowaniu

Inżynieria Sanitarna

 • Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Inżynieria Ekologiczna

 • Technologia i organizacja robót instalacyjnych
 • Geoinżynieria środowiska

Infrastruktura Techniczna Obszarów Wiejskich

 • Technologia i organizacja robót instalacyjnych
 • Odwadnianie budowli i osiedli
 • Infrastruktura drogowa

Gospodarka i Inżynieria Wodna

 • Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Przedmioty do wyboru

 • Odwadnianie budowli i osiedli
 • Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych,
 • Posadowienia głębokie obiektów inżynierskich

na górę strony

© Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki