Laboratorium geotechniczne

Kierownik: inż. Fryderyk Skalicz (f.skalicz@ur.krakow.pl)
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. (012) 633 9098, 662 4146

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę standardową do badań geotechnicznych, stanowiska do badań modelowych oraz niestandardową średniowymiarową aparaturę do badań gruntów gruboziarnistych i odpadów przemysłowych. Laboratorium służy zarówno celom naukowo-dydaktycznym jak usługowym.

Aparatura i sprzęt z firm zagranicznych

Wykeham Farrance, Hounsfield Test Equipment, Wille Geotechnik, Ratio-Tec, Philipp Kirsch, Eijkelkamp
 • Aparat do bezpośredniego ścinania gruntu (skrzynka 30 x 30 x 20 cm)
 • Aparat do badań nośności gruntu CBR
 • Aparat do trójosiowego ściskania gruntów z elektronicznym zapisem danych (komory dla prób o średnicy 50, 100 i 150 mm)
 • Zestaw edometrów z oprzyrządowaniem do pomiaru ciśnienia pęcznienia i współczynnika filtracji
 • Aparat do oznaczania granicy płynności z automatycznym zapisem wyników pomiarów
 • Maszyna wytrzymałościowa (zrywarka) - aparat do badania geosyntetyków
 • Aparat Proctora (cylindry o średnicy 100, 150 i 250 mm)
 • Zamrażarka do badania mrozoodporności gruntów i skał. Model Froster 520
 • Lekki zestaw wiertniczy

Aparatura produkcji polskiej

 • Sonda dynamiczna lekka SD-10, sonda ITB-ZW
 • Płyta VSS - aparat do oznaczania modułów odkształcenia podłoża gruntowego
 • Urządzenia do pull-out testu

Stanowiska do badań modelowych

 • Koryto hydrauliczne (1 x 1,2 x 6 m) z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi do badań przebiegu procesu filtracji przez nasypy zbudowane z gruntów naturalnych, odpadów powęglowych i popiołów oraz odpadów powęglowych uszczelnionych popiołami lub innymi materiałami z zastosowaniem geowłókniny jako warstw filtracyjnych.
 • Skrzynia modelowa (1 x 1 x 0,9 m) z dźwigniowym systemem obciążania statycznego oraz możliwością obciążania dynamicznego do badań modelowych deformacji podłoża przy obciążeniu do 1000 kPa oraz stateczności skarp nasypów. Istnieje możliwość regulacji prędkość przyrostu obciążenia i zmian warunków gruntowo-wodnych.

Aparatura średniowymiarowa

 • Aparaty do oznaczania współczynnika filtracji,
 • mała komora mrożenia,
 • zestawy do terenowej kontroli zagęszczenia nasypów,
 • sprzęt do oznaczania współczynnika filtracji w terenie.

Wyposażenie standardowe

 • Edometry,
 • aparaty do bezpośredniego ścinania gruntu,
 • aparaty Proctora,
 • aparaty do oznaczania wskaźnika piaskowego oraz współczynnika filtracji (ZWK-2),
 • przyrządy do oznaczania kapilarności oraz zestawy świdrów.

W ramach Laboratorium Geotechnicznego, do zajęć dydaktycznych, została wydzielona sala ćwiczeń oraz część pomieszczeń laboratoryjnych, w których znajdują się stałe stanowiska badawcze. Prowadzone są standardowe i modelowe badania do prac magisterskich, których tematyka jest związana z działalnością naukowo-badawczą Katedry).


na górę strony

© Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki