Działalność naukowa

Dnia 1 września 2009 w wyniku połączenia Zakładu Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego z Katedrą Inżynierii Wodnej, powstała Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki. Nowa jednostka łączy dwie główne dziedziny badawcze:

Inżynierię Wodną

  • metody pomiaru rumowiska wleczonego i unoszonego w rzekach i potokach górskich,
  • radioizotopowe pomiary początku ruchu rumowiska wleczonego w fali powodziowej,
  • modelowanie matematyczne rumowiska unoszonego i wleczonego,
  • pomiary obrukowania dna i monitoring transportu,
  • renaturyzacja rzek,
  • konstrukcje i hydraulika przepławek dla ryb,
  • zamulanie małych zbiorników wodnych i stawów rybnych,
  • ocena jakości i możliwości rolniczego wykorzystania osadów,
  • oddziaływanie spiętrzenia wód na tereny przyległe.

Geotechnikę

  • zastosowanie gruntów naturalnych i odpadów przemysłowych do budowy różnego typu obiektów ziemnych,
  • projektowanie bezpiecznych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych,
  • badania modelowe filtracji przez budowle hydrotechniczne,
  • badania modelowe róznego typu uszczelnień,
  • badania właściwości geotechnicznych gruntów naturalnych i odpadów przemysłowych, w tym mrozoodporności, do celów drogowych i fundamentowych,
  • obliczenia numeryczne stateczności skarp budowli ziemnych oraz zboczy naturalnych, z uwzględnieniem wpływu filtracji wody,
  • obliczenia numeryczne przemieszczeń budowli ziemnych, w tym ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego,
  • ochrona terenów przyległych do dróg o dużym ruchu samochodowym przed niekorzystnym działaniem hałasu.

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki jest w posiadaniu dobrze wyposażonego laboratorium geotechnicznego i hydrotechnicznego, w których wykorzystuje m.in. dwa koryta hydrauliczne pozwalające na prowadzenie badań filtracji w modelach różnego typu budowli ziemnych oraz badań symulujących ruch wody w ciekach otwartych.


na górę strony

© Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki