Koła naukowe

Zapraszamy Studentów do czynnego udziału w pracach kół naukowych działających w naszej Katedrze. Jeżeli jesteście zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy, uczestnictwem w badaniach naukowych prowadzonych zarówno w terenie, jak i laboratorium, to proponujemy Wam osobiste zgłoszenie się do opiekuna jednej z naszych sekcji. Poniżej znajdziecie ogólne informacje, zobaczycie zdjęcia z obozów naukowych, poznacie problemy, które są badane w ramach przedmiotowej działalności.

Sekcja Inżynierii Wodnej
Sekcja Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych
Sekcja Geotechniki

Każda z sekcji po skończonych badaniach przedstawia sprawozdanie z obozu naukowo-badawczego, oraz bierze udział w wydziałowej, ogólnopolskiej, a także międzynarodowej prezentacji Kół Naukowych. Za uczestnictwo przewidziane są nagrody !!! Dodatkowym atutem jest fakt opublikowania swoich prac naukowych (niejednokrotnie pierwszych w życiu).

Nie stawiamy wymagań formalnych, ale im wcześniej zaczniecie działalność w Kole, tym większą satysfakcję osiągniecie na końcu studiów. Pamiętajcie, liczba miejsc jest ograniczona!


na górę strony

© Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki